VRZA logo

Vereniging voor

Radio Zend Amateurs

afd Oost-Brabant


Welkom op de homepage van de Vereniging voor Radio Zend Amateurs, afdeling Oost-Brabant (VRZA-ob), gevestigd in Geldrop. Wij zijn een regionale afdeling van een landelijke vereniging voor radiozendamateurs, de VRZA.

De VRZA richt zich op alle radiozendamateurs en andere technisch geinteresseerden, die zich hobbymatig bezig houden met zendontvangers, elektronica en computers, om te experimenteren met allerlei vormen van communicatie, vanaf de morsecode tot de nieuwste digitale technieken. Als je lid wordt van de VRZA kan je iedere maand een digitaal tijdschrift over de hobby lezen, de CQ-PA, en kun je gebruik maken van de dienstverlening van de vereniging waaronder het versturen en ontvangen van QSL kaarten.

Klik hier als je meer wilt weten over het radiozendamateurisme.

Luister naar onze afdelingsronde elke zondagavond om 20.30 uur op 145.450 Mhz FM.

Kijk op onze agenda om te zien wanneer onze bijeenkomsten zijn.


Handige websites

Solar data hamsql.com

DXrobot Propagation Monitor

VHF Aurora :Status
144 MHz Es in EU :Status
70 MHz Es in EU :Status
50 MHz Es in EU :Status
144 MHz Es in NA :Status
From The DXrobot
Today's MUF & Es :Status
From MMMonVHF

N3KL Solar Activity Monitor

Solar X-rays:

Geomagnetic Field:
Status
Status
NOAA Estimated KpStatus
 
From n3kl.org

Contest kalender

Op de site van PG7V wordt een zeer complete contestkalender bijgehouden.

Overzicht vlooienmarkten en beurzen

Op de site van ON4LEA wordt een zeer complete agenda van zendamateur vlooienmarkten en beurzen in binnen- en buitenland bijgehouden.


In Memoriam

Op deze pagina herdenken wij onze leden die ons ontvallen zijn: PA0WGV, PD0MHS, PA3CQY, PA0KER, PD8VER.

Raadsel

We waren op zoek naar een apparaatje waarmee we konden controleren wat de basisfrequentie van een kristal was. Een kristal tester met frequentieteller. Dit was op Ali snel gevonden maar er was geen enkele documentatie bij. Het was snel genoeg in elkaar gezet, maar van de metingen klopte niet veel. De weergegeven frequentie lag een heel eind af van de werkelijke frequentie van het kristal. Het werd raadselachtiger want er zat een knopje op het printje en als je daarop drukte kwamen er een voor een woorden voorbij: Prog Quit Add Sub Zero Table. Gelukkig was er een site waar het raadsel op werd uitgelegd. Deze teller kon ook gebruikt worden als frequentie aanwijzing voor een VFO en daarvoor kon er een offset in geprogrammeerd worden. Die zat er kennelijk een in. Gauw de zero functie gebruikt en ja hoor, de teller gaf de juiste frequentie van het testkristal aan. Hoera!

De gebruiksaanwijzing voor de DL4YHF Frequency Counter and Crystal Tester is: hier te vinden

. Klik vooral verder op zijn site want er staan meer handige uitvindingen op!

23 cm band

De afgelopen jaren stond het gebruik van de 23 cm band door de zendamateurs ter discussie. Zendamateurs zijn secundaire gebruikers van deze band, de primare gebruikers zijn radio navigatie satelliet services. Omdat er enkele malen ernstige storing was veroorzaakt door een zendamateur wilden deze satelliet navigatie providers beperkingen instellen op het gebruik van de 23 cm band door zendamateurs. Tijdens de World Radio Conference 2023 zijn dagenlang zeer intense discussies gevoerd. Uiteindelijk zijn de partijen tot overeenstemming gekomen dat er aan het frequentieplan van de 23 cm band een tekst wordt toegevoegd waarin wordt vastgelegd dat de overheid van het land waar de zendamateur woont die de storing veroorzaakt de plicht heeft dit snel op te lossen, en worden er geen beperkingen aan de zendamateurs opgelegd. Meer informatie:

Raadsel

Dit is het FUP 1 DZ Funkmessgeraet van Dipl. Ing. Neuwirth uit Hannover. Dat is een tijdje geleden aan onze collectie toegevoegd. We hebben alleen het probleem dat we de gebruikshandleiding niet kunnen vinden. Er is wel een schema en een reparatieverslag te vinden, maar niet hoe het bediend moet worden. Heeft er iemand een idee?

Edit: Het raadsel is opgelost! Jacob PE2CJ stuurde ons de handleiding: FUP 1 DZ handleiding. Bedankt Jacob!

Jaarvergadering 2023

De jaarvergadering over 2023 gaat gehouden worden op 14 maart a.s. om 20 uur. Alleen te bezoeken door leden van de afdeling. De secretaris zal dit controleren met de ledenlijst. Als je geen lid bent, moet je een uurtje later komen, meestal duurt het niet zo lang.

Raadsel van de week

Gerard pe1mwx bracht deze week tijdens onze bijeenkomst een raadselachtig voorwerp mee. Wie kan ons vertellen wat dit precies is?

Philips Telecommunicatie Industrie NE67932

10 meter ronde QSY

Onze vrienden van de VERON afdeling Helmond hebben al jaren elke vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd een 10 meter ronde waar wij graag aan meedoen. Vroeger was deze ronde op 29.250 MHz maar sinds kort is men gegaan naar de frequentie 29.125 MHz. Nog steeds mode FM, antenne polarisatie verticaal.

Tegelijkertijd is men ook QRV op de 4 meter band, te weten 70.400 MHz FM verticale polarisatie.

Bijeenkomsten zomerstop

Op 20 juli is onze laatste bijeenkomst voor de zomerstop. Op 14 september beginnen we weer. Op onze agenda staan de bijzonderheden.

Afdelingsronde beluisteren via WebSDR

De voorzitter, die altijd de PI4EHV afdelingsronde leidt, elke zondagavond om 20.30 uur lokale tijd op 145.450, is verhuisd naar een lokatie waar de antennepositie wat minder gunstig is. Daardoor kan niet iedereen de ronde meer ontvangen.

We hebben echter rapporten ontvangen dat de rondeleider en alle deelnemers altijd goed te ontvangen zijn via de VHF versie van de WebSDR van Maasbree.

De 2 meter versie van de WebSDR van Maasbree kan hier rechtstreeks bereikt worden.

Gezocht PA0ERI RTTY converter documentatie

PA0ERI RTTY converter met scope

In de jaren 80 verkocht De Electronicawinkel van PA0ERI te Amsterdam bouwpakketten van de welbekende DJ6HP RTTY converter. Het schema van dit apparaat is op diverse plaatsen op internet te vinden (bijvoorbeeld hier en hier, maar nergens is een tekening van de print layout en aansluitpunten van deze PA0ERI converter te vinden. Wij zouden heel graag in het bezit komen van deze documentatie, want dan hoeven we het apparaat niet uit elkaar te halen om de spoortjes op de print te gaan volgen en dergelijke. Dus als u deze gegevens hebt, horen we graag van u, via email vrzaob at dse.nl en bij voorbaat onze dank!

50 Mhz ronde

In de regio Eindhoven is iedere zondagmiddag om 13.00 uur lokale tijd een ronde op 51.500 Mhz, waar veel leden van de afdeling aanwezig zijn. Hier wordt gewerkt met militaire dumpapparatuur en met moderne apparatuur, en er worden veel antenne experimenten gedaan. Kom ook eens kijken op deze ronde!

PA3CQY 30 jaar lid

Op 20 januari hebben we gevierd dat Frits PA3CQY 30 jaar lid was van de VRZA en van onze afdeling. Zelfs de huidige bestuursleden kunnen dat niet zeggen. Op de foto links Kees PB0AIA (voorzitter), midden Maarten PA3FGK (penningmeester) en rechts Frits PA3CQY, vlak nadat hij de VRZA gouden speld uitgereikt had gekregen.

Frits is lid sinds 1980 heeft alle vijf de clublokalen van de afdeling meegemaakt, een in Eindhoven en vier in Geldrop. Hij is bij bijna elke bijeenkomst aanwezig geweest, alleen als er zeer buitengewone omstandigheden waren, zoals buitengewoon slecht weer of gezondheids problemen, kon hij er wel eens niet bij zijn, maar dit kwam zelden voor. Frits is een graag geziene gast die mooie verhalen kan vertellen van zijn tijd als machinist op de wilde vaart vlak na de oorlog, in een tijd waarin men nog op stoom voer, en van zijn avonturen bij Philips, waarvoor hij ook nog een aantal jaren in Brazilie werkzaam geweest is. Helaas zijn zijn ogen tegenwoordig wat minder, maar in het verleden bracht hij regelmatig zijn knutselprojecten mee naar de bijeenkomsten, zoals kortegolf zendontvangertjes of een magnetic loop antenne. Wanneer het nodig is, is hij altijd bereid de afdeling bij te staan, en hij verleent regelmatig goede diensten bij de kascontrolecommissie als de financien weer eens nagepuzzeld moeten worden. Ook al is Frits al 85 jaar, we hopen hem nog vele malen welkom te kunnen heten op onze bijeenkomsten. We hopen dat de fles toverdrank van Dr. Bols die we je uitgereikt hebben je hierbij van dienst kan zijn!

Frequentie ronde PI4EHV gewijzigd

De afdelingsronde van PI4EHV is voortaan op 145.450 op zondagavond om 20.30 uur. Het was vele jaren 145.425 maar het steeds toenemende gebruik van deze frequentie door andere rondes heeft ons doen besluiten een stukje op te schuiven.

D-Star repeater PI1GLP

De afdeling heeft het initiatief gesponsord van en een bijdrage geleverd aan het installeren van de digitale multimode DRM/YSF/D-Star repeater PI1GLP op 144.9625 mHz bij PA3GUU. Deze repeater staat in Geldrop en is aan het landelijke D-Star netwerk gekoppeld.

De repeater werkt op 144.9625 MHz met 10 watt vermogen in een X2000V antenne op 10 meter boven straatniveau. Het relais is simplex en kan (mits niet bezet in een andere mode) in 3 modes worden aangesproken: DRM, YSF (Yaesu), en in D-Star mode. Echter D-Star moet aangeroepen worden met een negatieve subfrequentie van 0,00 MHz. Aangezien het relais aan internet zit heeft het een landelijke dekking en kan het ook wereldwijd voor verbindingen gebruikt worden. Hiervoor moet je wel een code ingeven om te connecten, standaard staat het relais op D-Star DCS-007B oftewel landelijk Nederland NL. Het bereik is ongeveer 10 a 25 km afhankelijk van de omstandigheden. Elk kwartier wordt in D-Star mode de callsign uitgezonden.

Draagbare set van de maand

We gaan regelmatig kijken naar mooie draagbare zendontvangers. Deze keer de eerste draagbare SSB manpack zendontvanger. De Racal Grinaker TR28B2

Racal Grinaker TR28B2 xtal board

Verhuizing

De VRZA afdeling Oost-Brabant houdt de bijeenkomsten niet meer in Wijkgebouw Oranjeplein. We zijn verhuisd naar de kantine van het clubgebouw van de WarWheels voertuigen club. Dit is een groep verzamelaars van voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog die huist in de oude Renault garage aan de Emmalaan in Geldrop. Houd de zondagavondronde in de gaten voor de nieuwste informatie of schrijf een email aan vrzaob at dse.nl. Routebeschrijving naar de nieuwe lokatie hier.

Door deze nieuwe plek kunnen we onze bijeenkomsten wel vaker houden dan bij de oude. Aangepaste agenda hier.

Evoluon

Onze voorzitter PB0AIA heeft een site gemaakt over het wetenschap en techniek museum, dat vroeger in het Evoluon gehuisvest was. In het Evoluon had het zendamateurisme een bijzondere plaats, de eerste en enigste beroeps zendamateur ter wereld had hier een opstelling die de hobby onder de aandacht bracht. Ga gauw kijken op www.evoluon.org. Als u nog wat leuks van het Evoluon thuis hebt liggen, laat van u horen via de site!

Dodge WC52 / GMC CCKW 353

Een mooi project van ons lid PB0AJN is het in orde maken van een Dodge WC52 (Weapons Carrier) truck uit 1944 als radio wagen, met originele apparatuur uit de oorlog, hierbij een handje geholpen door PB0AIA, die inmiddels ook een GMC rijker geworden is. Klik hier voor foto's van deze voertuigen.

Met deze voertuigen zullen wij regelmatig demonstraties gaan geven over de communicatie tijdens de tweede wereld oorlog.

Meer nieuws

Klik hier voor de overige nieuwsberichten

Activiteiten van de VRZA afdeling Oost-Brabant:

Opleidingen

De afdeling verzorgde vroeger opleidingen voor het morse examen en het C- en D-examen. Helaas hebben echter onze cursusleiders deze taken neer moeten leggen wegens omstandigheden.

Er is ook een cursus voor het zendexamen via internet beschikbaar. Deze is niet van onze afdeling maar wordt verzorgd door het DLZA team. Meer informatie over deze cursus is te vinden op de DLZA website

Geschiedenis

Een overzicht van de geschiedenis van de afdeling sinds 1990 vind je hier

Een andere indruk van onze aktiviteiten kunt u zien op dit fotoverslag van een van onze open dagen.


Links

Voor een heleboel algemene informatie over het zendamateurisme moet je kijken bij De VRZA home page, De VERON home page of Startkabel.

Een geweldig pakhuis van zend amateur / luister amateur software is te vinden op de Simtel site van Walnut Creek CDROM in de directory hamradio.

Een van de instellingen die door onze afdeling van harte worden ondersteund is de het Zendamateurmuseum 'Jan Corver'

Kijk ook eens op de home page van de Surplus Radio Society de vereniging voor verzamelaars van militaire dump zend-ontvangers en andere nostalgische apparatuur voor de radiozendamateur.

Liefhebbers van luisteren naar verre kortegolf omroepstations moeten beslist eens kijken naar de Benelux DX club.


Als je meer wilt weten over de VRZA afdeling Oost-Brabant, stuur dan een mailtje aan vrzaob at dse.nl)


---- Digitale Stad Eindhoven ----
Deze pagina wordt beheerd door Kees Stravers (vrzaob at dse.nl). 73 de PBoAIA!