Wat zijn radiozendamateurs?

Maak hier een keuze of lees alles.

Amateurs=liefhebbers

ATV

Packet Radio

DX

Contesten

QRP

Luisteramateurs

Soorten zendmachtigingen

Hoe kom ik aan een zendmachtiging?

Cursusboek


Amateurs=liefhebbers

Amateur is een woord uit het Frans en het betekent "liefhebber". Radioamateurs zijn mensen die zich hobbymatig bezighouden met alle aspecten van de telecommunicatie. Zendamateurs zijn mensen die geslaagd zijn voor het radiozendexamen, dat eens per half jaar wordt afgenomen door de Rijksdienst voor het Radioverkeer (RDR), een afdeling van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hierdoor hebben deze mensen aangetoond te beschikken over de noodzakelijke kennis om, onder bepaalde voorwaarden, gebruik te kunnen maken van de schaars beschikbare golflengten.

Als je bent geslaagd voor het zendexamen krijg je door de RDR een radioroepnaam (callsign) toegewezen waarna je de ether kunt gebruiken voor het doen van technische onderzoekingen. Vanaf dit moment is het mogelijk een amateurradiostation op te bouwen en te gebruiken. Je kan dan niet alleen het geleerde in de praktijk brengen, maar ook onderzoek doen naar nieuwe communicatiemogelijkheden.

toren meetinstrumenten

Het aantrekkelijke van deze hobby is dat je er niet de deur voor uit moet. Alle knutselprojecten en uitzendingen vinden plaats vanuit de "shack", de radioruimte die is ingericht in bijvoorbeeld een zolderkamer of logeerkamer. Daar heb je je zenderpark en je meetinstrumenten opgesteld. Zoveel als op dit plaatje is niet altijd nodig...

De mogelijkheden van de zendhobby zijn onbegrensd! Behalve het voeren van gesprekken met elkaar via standaard zendontvangers is er nog veel meer te doen. Een paar voorbeelden:

ATV

Veel zendamateurs doen aan amateurtelevisie (ATV). Je bouwt dan zelf een televisiezender, en soms zelfs ook een camera en een ontvanger, en je wisselt dan beelden uit met andere televisie amateurs. je kunt dan met elkaar praten en tegelijk elkaar zien. Ook het experimenteren met nieuwe televisietechnieken wordt veel gedaan.

Packet Radio

Heathkit Packet Radio station

Een wat nieuwere mogelijkheid is digitale radiocommunicatie. De bekendste vorm hiervan is Packet Radio. Via een modem wordt dan je computer met je zendontvanger verbonden. Je kunt dan geheel foutvrij bestanden uitwisselen met andere packet gebruikers. Ook inloggen op een packet BBS is mogelijk, waar je berichten en bestanden voor andere gebruikers kunt achterlaten, die dan weer op een later tijdstip door anderen kunnen worden opgehaald. Er zijn door zendamateurs hele netwerken volgens het packet systeem opgebouwd, zodat je vanaf je eigen plekkie met eenvoudig materiaal kunt communiceren met packet gebruikers aan bijvoorbeeld de andere kant van de wereld. Ook worden er allerlei experimenten gedaan met geavanceerde modulatie technieken waardoor hoge datadoorvoersnelheden mogelijk zijn. 56kbps en 2mbps datatransmissie per radio is geen uitzondering.

DX

Een aantal zendamateurs heeft als liefhebberij het maken van directe radioverbindingen met zendamateurs in landen die zo ver als mogelijk is weg liggen van het eigen land. Dit is het DXen. (DX is de afkorting voor distance, afstand.) Er wordt nauwkeurig op een kaart bijgehouden met welke landen er al gesproken is, totdat men ze allemaal gehad heeft. Om te bewijzen dat de verbinding daadwerkelijk gemaakt is, wisselen de zendamateurs zogeheten QSL kaarten uit. Er zijn prachtige diploma's te winnen voor zendamateurs die kunnen bewijzen dat ze bijvoorbeeld met 100 verschillende landen gesproken hebben. Om deze sport te kunnen beoefenen, moet je zendinstallatie aan hoge eisen voldoen en het is al een hobby op zich om dit te bereiken.

Contesten

pacc in het clubgebouw

Ook binnen het radiozendamateurisme is een competitie gaande. Hierbij gaat het er om, om binnen een bepaalde tijd zo veel mogelijk radioverbindingen te maken met zo veel mogelijk landen (of delen van landen, provincies) die ook nog eens zo ver mogelijk weg liggen. In een weekeinde staan de amateurfrequenties dan bol van de signalen, en aan het eind worden de scores nauwkeurig opgemaakt, en zijn er diploma's voor de besten.

QRP

cwqso.jpg

QRP is de zendamateur code voor een laag zendvermogen. Onder een grote groep zendamateurs is het zeer in trek om met zeer kleine zelf gebouwde zendertjes, waar een minimaal vermogen uit komt, radioverbindingen tot stand te brengen. Door het opstellen van een uitgekiend antennesysteem, of het opzoeken van een geschikte hoge lokatie in het vrije veld, blijkt het mogelijk te zijn om toch nog verassende afstanden te overbruggen. Het klinkt onwaarschijnlijk, maar het is voorgekomen dat er met een vermogen waar nauwelijks een fietslampje van oplicht er toch nog honderden kilometers overbrugd werden. Dit zijn prachtige projecten tijdens vakanties. Op veel campings zie je dan een zendamateur een draad in een boom schieten en dan heerlijk in het zonnetje op een tafeltje voor de caravan met een zender knutselen, verbindingen makend met zijn vrienden die thuis zijn gebleven of in een ander land op vakantie zijn.

Luisteramateurs

De meeste zendamateurs zijn hun loopbaan als luisteramateur begonnen. Ze speuren met een speciale kortegolf ontvanger de amateurfrequenties af, en sturen ontvangstrapporten aan de zendamateurs die ze gehoord hebben, die daarop als bedankje een QSL kaart terug sturen. Op die manier kun je een mooie verzameling opbouwen en tegelijk een bijdrage doen aan het onderzoek van de propagatie (voortplanting) van korte golven.

Soorten zendmachtigingen

In Nederland bestaan de zendmachtigingen A, C en N die trapsgewijs steeds meer toegang geven tot de amateurfrequenties. De N-machtiging is er voor de beginner, terwijl de A-machtiging toegang geeft tot alle amateurfrequentiebanden. Per soort machtiging verschillen de exameneisen. Het N-examen is wat eenvoudiger dan het C-examen. Om de A-machtiging te verkrijgen moet je het C-examen met goed gevolg afleggen en bekwaamheid in het geven en nemen van de morsecode aantonen.

Hoe kom ik aan een zendmachtiging?

Het antwoord hierop kan kort zijn. Een cursus volgen, of zelfstandig de stof bestuderen, oefenen en examen doen! Als je technisch ge-interesseerd bent is het niet overdreven moeilijk, maar er moet wel iets voor gedaan worden. Vrijwel iedereen kan er voor slagen, maar regelmaat bij de studie en doorzettingsvermogen zijn noodzaak.

Cursusboek

Bij de VRZA kan een cursusboek aangeschaft worden, waar de noodzakelijke stof in besproken wordt, aangepast aan het examenprogramma van de RDR. Er staat niets meer in dan nodig.

Het boek begint met een inleidend hoofdstuk over rekenen, dan wat natuurkunde en elektriciteitsleer en daarna electronica. Na deze theorie worden meetinstrumenten behandeld, onderdelen, apparatuur en uiteindelijk antennes, voedingslijnen en propagatie (voortplanting van radiogolven.) Het boek kost f 77,50. Leden van de vereniging kunnen gebruik maken van begeleiding door een VRZA-corrector.


Terug naar de home page