De afdeling Oost-Brabant

Een overzicht

De VRZA afdeling Oost-Brabant is opgericht in 1981. Vooral in de beginperiode kent de geschiedenis van de afdeling een groot aantal woelige baren, met geweldige hoogtepunten en ongelofelijke dieptepunten. Gelukkig is dat tegenwoordig allemaal erg lang geleden en is de afdeling sindsdien in een wat rustiger vaarwater terecht gekomen.

Deze overgang vond ongeveer tegelijk plaats met de verhuizing van de afdeling naar het Wijkgebouw van de wijkvereniging Oranjeveld in Geldrop aan de Jan van Amstelstraat. Al meer dan tien jaar heeft de afdeling hier haar bijeenkomsten. Eerst was dat twee bijeenkomsten per maand, op de eerste en de derde donderdag, maar tegenwoordig is dat elke 14 dagen, om te voorkomen dat er een gat valt als er een maand met vijf weken is. Dat betekent dat soms de bijeenkomsten op de eerste, derde en vijfde donderdag, en soms op de tweede en vierde donderdag van de maand plaatsvinden. Op Internet, packet en in de CQPA plaatsen we altijd een actuele lijst van de data van onze bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn altijd gratis toegankelijk, maar we hopen wel dat iedere bezoeker minstens 1 kopje koffie betaalt. De meeste bijeenkomsten worden gebruikt om onderling bij te praten, aan elkaar de nieuwste knutselwerkstukken te tonen en de nieuwste amateur tijdschriften door te bladeren, en soms wordt en ruimte gemaakt voor een lezing door een deskundige spreker.

Het bestuur van de afdeling bestaat uit Kees PB0AIA (voorzitter), Maarten PA3FGK (penningmeester) en Peter PA3GUU (secretaris). De eerste jaren waren Jan PA0OSS en Cor PE1NIL ook lid van dit bestuur, maar zij hebben wegens drukte op het werk hun medewerking aan de afdeling moeten stilleggen. Gabrielle PA9621 is een aantal jaren secretaris geweest.

In de afgelopen tien jaar heeft de afdeling meerdere malen cursussen voor het C- en D- zendexamen georganiseerd. Eerst onder de deskundige leiding van Jan PA0OSS, en later Andre PB0AJN. Ook Geert PA3FRS, die helaas veel te jong is overleden, heeft naast de vele hand- en spandiensten die hij voor de afdeling verrichtte, ook een bijdrage geleverd aan het opleiden van nieuwe zendamateurs. Er is zelfs enkele jaren opgeleid voor het A- examen, eerst door PA0OSS en later door Tony PA0KER.

Ook organiseert de afdeling al heel lang elk half jaar een vossenjacht. Dit is een niet al te moeilijke loopjacht met 1 vos. De eerste vossenjachten werden georganiseerd door PA3FRS, en later hebben PE1MWX en PA3GUU deze taak op zich genomen.

Zo lang de afdeling bestaat draait het afdelingsstation PI4EHV elke zondagavond een ronde op 145.425 MHz. De laatste 15 jaar wordt deze ronde op onnavolgbare wijze geleid door Kees PB0AIA. De ronde heeft een groep trouwe deelnemers verzameld, die elke zondagavond present zijn en de ronde zeer waarderen. Er zijn ook rondes op 6 meter (met dumpsetjes), 10 meter (met omgebouwde CB apparatuur) en op 70 cm geweest, maar daarvoor was wat minder belangstelling.

De afdeling doet met het afdelingsstation ook al een aantal jaren mee aan een aantal grote contesten. De laatste jaren wordt er voornamelijk in CW gewerkt door PA1SL, PA0KER en PA3GUU vanuit de uitstekend uitgeruste shack van PA0AST, die speciaal voor het contesten zijn antennepark aanzienlijk heeft uitgebreid. Tegenwoordig is PE1PGN geen lid meer van de contestgroep, maar hij is samen met PA3GUU degene geweest die de contestgroep nieuw leven heeft ingeblazen.

In 1991 had de digitale communicatie commissie van de afdeling onder leiding van PB0AIA een drietal boeken samen gesteld met uitvoerige documentatie over AX25 packet, TCP/IP packet en de benodigde hardware, waarvan een groot aantal exemplaren in de regio is verkocht.

In 1995, toen werd herdacht dat Nederland 50 jaar geleden was bevrijd, heeft de afdeling onder de call PA6RHN een speciaal station station in de lucht gebracht om de bijdrage van Radio Herrijzend Nederland te herdenken. Dankzij de medewerking van gemeente en politie kon PA6RHN uitzenden vanuit het politiebureau in het centrum van Eindhoven, een gebouw wat zeer dicht bij de plaats staat van waaruit Radio Herrijzend Nederland uitzond in 1945.

De afdeling heeft in de periode 1990-1999 een RTTY en CW BBS in de lucht gehad onder de calls PI8RTY en PI8CWG, gebouwd en beheerd door PB0AIA. Dit station kon in de modes RTTY en CW worden aangeroepen, waarbij het naast het gebruikelijke berichtenverkeer ook mogelijk was er een bericht in CW in te zetten en het er in RTTY weer uit te halen, of andersom. Ook had het station een gateway naar het packet BBS PI8ZAA, wat de unieke mogelijkheid schiep om in RTTY of CW een bericht in te voeren wat vervolgens via de gateway terecht kwam bij een packet gebruiker, of andersom. De commandoset van het BBS was samengesteld uit de welbekende Q-codes die in CW voor het uitwisselen van berichten gebruikt worden. Er waren ook zelfbedachte codes, zoals bijvoorbeeld QDX, waarmee je de laatste 10 meldingen van het DX cluster kon opvragen. Ook was het mogelijk in RTTY of CW te zoeken in een telkens bijgewerkte internationale callbook CDROM en konden de rubrieken RTTY, CW en ALLEHV van het packet NLD netwerk gelezen worden. Dit station is op 31 december 1999 uit de lucht gehaald omdat het aantal gebruikers zo sterk gedaald was, dat het stroomgebuik en de onderhoudskosten niet meer rendabel genoemd konden worden. Het station bestond uit een groot aantal PC's en P2000 computers die dag en nacht aanstonden. Er heeft zelfs gedurende korte tijd een VAX computer aan de packet gateway gekoppeld gezeten waarop een HTTP/WWW server draaide, maar dat experiment was van korte duur. Datumproblemen had het station niet, maar de enige digitale mode waar de amateurs tegenwoordig mee werken op VHF is packet en die mode werd door het station alleen via een omweg ondersteund. PI8CWG is in die tijd een grote hulp geweest voor een aantal CW studenten, omdat het apparaat CW decodeer software gebruikte die volgens dezelfde algoritmen werkte als de apparatuur van de HDTP, zodat je als je genomen werd door PI8CWG je er van uit kon gaan dat je zou slagen voor de seintoets van het examen. Het systeem had een stalen geduld dus je kon er uren mee werken, en als je commando niet was begrepen seinde het systeem terug wat het ontvangen had, zodat je kon horen wat je verkeerd geseind had.

In de periode dat het RTTY/CW BBS in de lucht was heeft PB0AIA voor de afdeling ook een Fidonet telefoon BBS aktief gehad, waar een groot aantal CDROMs met zendamateur en andere technische software doorzocht kon worden. Doordat tegenwoordig het Internet veel meer gebruikt wordt is wegens een teruglopend aantal bellers dit systeem ook stilgelegd.

De afdeling heeft enkele malen een open dag georganiseerd in het wijkgebouw zodat de omwonenden, en technisch geinteresseerden die nog niet van het bestaan van onze afdeling op de hoogte waren, eens konden zien wat we zoal deden. Op de open dagen was een werkend amateurstation op HF en VHF te zien, het CW/RTTY BBS was aanwezig, er was een zelfbouwtentoonstelling en een tentoonstelling van dumpapparatuur, want een aantal leden van onze afdeling zijn ook enthousiaste leden van de Surplus Radio Society.

Op dit moment zit de afdeling weer in een overgangsfase, zij het een kleine: het gebouw waarin de bijeenkomsten werden gehouden is afgebroken en er is een nieuw wijkgebouw voor in de plaats gekomen. In plaats van het oude versleten houten gebouw zitten we nu in een gloednieuw stenen gebouw, van alle gemakken voorzien. We nodigen iedereen uit eens een kijkje te komen nemen. De nieuwtjes van de afdeling en de data van de afdelingsbijeenkomsten zijn altijd te vinden op onze Internet pagina http://vrza.dse.nl/ of in de ALLEHV groep van het packet BBS PI8ZAA. Via internet zijn we te bereiken via vrzaob@dse.nl en met packet via PB0AIA@pi8zaa.


Terug naar index