VRZA logo

Vereniging voor

Radio Zend Amateurs

afd Oost-Brabant

op de Mei'se Mert

In Geldrop wordt elk jaar een braderie gehouden, de Mei'se Mert, waarin naast een groot aantal andere exposanten ook de Geldropse verenigingen de ruimte krijgen zich aan den volke te tonen. Hier ziet u foto's van de kraam van de VRZA Oost-Brabant.

kraamtot.jpg

We hadden een mooie kraam op een rustig plekkie gekregen.

grc9fts.jpg

Links stond de 50 jaar oude GRC-9 zendontvanger, die met een handbediende dynamo van stroom voorzien moest worden. Flink fietsen werd beloond met muziek van de Wereldomroep.

p2kcw.jpg

We hadden een computer met een seinsleutel er aan gekoppeld op de kraam gezet, waarmee geprobeerd kon worden om je naam in morsetekens te seinen. Geert PA3FRS hield nauwlettend toezicht.

bord2.jpg

Hier een verzameling QSL kaarten en voorbeeldnummers van de CQ-PA.

vbeker.jpg

Dit is de wisselbeker die elk jaar naar de beste vossejager gaat.

cwqso.jpg

Er was een draadantenne achter de kraam gespannen, die door Frits PA3CQY gebruikt werd om kortegolf verbindingen te maken met zijn laagvermogen zendontvangertje.


Terug naar de home page