homepage nederbbs webring
[ Vorige | Volgende | Lijst | Volgende 5 ]

AIAboard voor de nieuweling

AIAboard is het telefoonBBS voor de VRZA afdeling Oost-Brabant. BBS betekent Bulletin Board System, een soort elektronisch prikbord waar je gegevensbestanden en boodschappen kunt achterlaten of ophalen. Het richt zich op radiozendamateurs en daarin geintereseerden. AIAboard is te bereiken onder nummer 040-286.0.113. (Als je van buiten Nederland belt is het +31402860113.) Het is een Philips P3361 386DX systeem met twee 420MB hard disks en een V.FC 28k8 modem. Er zijn 8 Philips CM110 antieke CDROM spelers aan gekoppeld. (Dit alles zorgt er voor dat in de computerkamer de verwarming niet meer aan hoeft!) Het is het plan om hier steeds recente CDROMs in te hebben zitten die voor de zendamateur interessant zijn. Ook is er steeds een recent exemplaar van de Buckmaster Hamcall CDROM aanwezig met daarop het internationale callbook, zodat je altijd de adresgegevens van zendamateurs kunt opzoeken. De gebruikte BBS software is een geregistreerde versie van het BBS pakket Proboard. De sysop (beheerder) is Kees Stravers die als zendamateur het callsign PB0AIA heeft, vandaar ook de naam AIAboard. Het AIAboard is online sinds mei 1994. Het is niet via Internet bereikbaar.

AIAboard is aangekoppeld aan het Fidonet BBS netwerk onder nummer 2:284/411. Dit betekent dat er een heleboel berichtengebieden aanwezig zijn met allerlei discussies over allerlei interessante onderwerpen. Deze gebieden zijn afkomstig uit het Fidonet. Dit is een systeem van een heleboel BBS computers die elkaar elke nacht opbellen om berichten uit te wisselen, zodat als je in 1 van die computers een bericht invoert, het een tijdje later in alle computers staat, net zoals bij packet radio BBSen. Zo'n berichtengebied heet een message echo. Berichtengebied 1 en 2 van AIAboard zijn lokaal, dat wil zeggen dat ze niet doorgekopieerd worden. Ze zijn bedoeld voor AIAboard gebruikers onderling en voor boodschappen aan en van de Sysop, de oppasser van het BBS.

Op ongeveer dezelfde wijze zijn er ook file echo's: dan worden er bestanden doorgekopieerd. AIAboard is op enkele technische file echos aangesloten.

In deze handleiding vertel ik hoe je een file moet zoeken en naar je toe moet halen (downloaden) en hoe je een bestand naar het BBS toe moet sturen (uploaden). Soms zul je op het BBS Engelstalige schermen tegenkomen en soms Nederlandstalige. Dit komt omdat ik halverwege ben blijven steken in het vertalen. Als er weer eens wat tijd is, komt dat goed.

Klik hier om een voorbeeldsessie te bekijken. Je ziet daar wat er gebeurt als je een bestand zoekt en naar je toe haalt.

1. Contact leggen met AIAboard

Je hebt een communicatieprogramma nodig wat ANSI-BBS ondersteunt (Dit is een systeem om tekstschermen in kleur te kunnen verzenden) bijvoorbeeld Telemate, Telix of Terminate. Ook heb je een modem nodig van minstens 2400 bps. Gebruik je programma om je modem te laten bellen naar 040-2860113. Hoe dat moet kan ik hier niet vertellen, dat is per programma anders. De eenvoudigste manier is in het terminal scherm het intikken van de opdracht ATDT0402860113.

Als de verbinding lukt komt er op je scherm de mededeling dat je twee keer op de Esc toets moet drukken om verbinding te krijgen met AIAboard. Doe dit, het systeem weet dan dat je een mens bent en niet een andere computer.

Het AIAboard welkomstscherm verschijnt dan, met onderaan de vraag Please enter your first and last name: Geef hier je voornaam en je achternaam, eventueel gescheiden door een tussenvoegsel, als dat in je naam voorkomt. Je moet hier minstens twee woorden intikken, gevolgd door een Enter.

Er zijn dan twee mogelijkheden. Je hebt nog nooit eerder gebeld, of je bent wel al bekend bij het systeem. Als je nog nooit eerder gebeld hebt, komt de vraag Are you a new user y/n? Druk hier op Y en vul het vragenlijstje in wat dan langs komt. Je moet ook een wachtwoord kiezen zodat het systeem kan zien dat jij het echt bent als er een volgende keer iemand belt die jouw naam invoert. Als je daar doorheen bent kom je in het hoofdmenu en je hebt meteen alle rechten van een normale gebruiker. Je hoeft niet eerst te wachten totdat de sysop allerlei knoppen voor je heeft ingedrukt, je kunt meteen files downloaden uit alle beschikbare gebieden.

Als je wel al eerder gebeld hebt, komt er na de vraag om je voor- en achternaam de vraag om je wachtwoord. vul dit in en druk enter. Het hoofdmenu verschijnt dan op je scherm.

2. het hoofdmenu

Dit is het centrale punt van waaruit alle akties die mogelijk zijn gestart kunnen worden. De keuzemogelijkheden zijn:

F (files)     het bestandengebied
U (utilities)   gebruikersinstellingen en -statistieken
M (messages)   het berichtengebied
C (callbook)   opzoeken van naam en adres van een zendamateurcall

Ook krijg je de global commands te zien, dit zijn commando's die werken in elk menu waar je terecht kunt komen, dus niet alleen in het hoofdmenu. Die global commands zijn:

# (page sysop)  kijk of de oppasser present is voor een gesprek
! (log off)    verbreek de verbinding
- (prev menu)   ga een stap terug, naar het menu waar je vandaan kwam
* (top menu)   ga helemaal terug naar het hoofdmenu.
% (alter setup)  verander je persoonlijke instellingen
$ (note to sysop) schrijf een berichtje aan de oppasser

Je laat het BBS een commando uitvoeren door alleen de commandoletter of -teken in te toetsen. Je hoeft na de letter niet op de enter toets te drukken. Het is bij AIAboard alleen nodig op enter te drukken als het BBS iets aan je vraagt en het vooruit niet kan weten hoeveel toetsen je voor het antwoord gaat indrukken, zoals bijvoorbeeld bij het invoeren van een naam of een trefwoord.

3. het files menu, keuze F

Door in het hoofdmenu op de F te drukken kom je in het bestandenmenu. De cdrom-view komt dan en geeft een lijst van de aanwezige cdroms. Dat duurt even. Ik zei al dat de CDROM drives die gebruikt worden zeer antiek zijn. Dat wil dan ook zeggen dat er af en toe een niet wil werken. Om te voorkomen dat je dan verwijzingen te zien krijgt naar bestanden die op de CDROM in het niet werkende apparaat staan, wordt er voordat je in het file menu komt gekeken of alle spelers het wel doen, en als er een niets doet, wordt er voor gezorgd dat je de bestanden op die CDROM niet te zien krijgt tijdens je reizen door het BBS.

Druk op enter als het lijstje gevonden CDROMs compleet is.

Dan komt het file area menu op je scherm. Bovenaan staat de naam van de file area waar je nu bent. Het is dezelfde area waar je was gebleven bij de vorige keer bellen of het is area 1 als je voor de eerste keer belt. Wat is een file area? Hetzelfde als een sub directory op een hard disk: een groep bestanden die onder eenzelfde onderwerp vallen, bijvoorbeeld DX, modificaties, RTTY, enzovoort. Van elk bestand staat genoteerd de naam, datum, grootte en een beschrijving van de inhoud van het bestand. Die beschrijving kan 1 regel zijn, maar hele lappen tekst komen ook voor.

4. Commandos van het Files (bestands-)menu

In het Files menu heb je deze mogelijkheden. Ik zal ze een voor een bespreken.

Een aantal handelingen die je in het files menu kunt doen, hebben alleen effect op de bestanden die in de area staan die je gekozen hebt. Alleen de zoekopties van het files menu werken op alle area's! Dit moet je goed uit elkaar houden, het verschil zorgt voor veel verwarring. Ik zal bij mijn uitleg er op wijzen of ik vertel over een lokaal commando (werkt alleen in de gekozen area) of een globaal commando (werkt in alle areas).

c (change file area) ga naar een ander bestandengebied
f (file list)    lokaal: geeft een lijst van de bestanden in de area
d (download files)  lokaal of globaal: haal bestanden naar je toe
u (upload files)   stuur bestanden naar de aparte upload area
v (view archive)   lokaal: bekijk de inhoud van een .zip of .arj file
k (keyword search)  globaal: zoekt bestand op basis van trefwoord
n (filename search) globaal: zoekt bestand op naam
& (new files search) globaal: lijst bestanden binnengekomen sinds bep. datum
t (top 10 dl files) globaal: lijst van vaakst opgehaalde bestanden
- global command om dit menu te verlaten, terug naar het hoofdmenu
? geeft de lijst van global commands (die hier dus ook werken)

5. Zoeken naar een bestand op basis van een trefwoord

Voor deze demonstratie gaan we kijken wat er allemaal op AIAboard staat wat te maken heeft met Baycom. Dit kan het programma zelf zijn, maar ook bv. vertalingen van de handleiding, hulpprogramma's of schema's van modempjes. Dit zoeken op onderwerp gaat via de keuze K van het bestandsmenu.

Druk op de letter K om de keyword search te starten. Op het scherm komt de vraag:

Geef woord om te zoeken:

Hier toets je baycom in en je drukt op enter.

Het systeem gaat dan naar het woord baycom zoeken in alle bestandsomschrijvingen van alle file area's. Keyword search is dus een commando wat globaal werkt, op alle bestandsgebieden.

Een voor een komen de namen van alle file areas op het scherm met hun volgnummer er voor. Als je alleen regels ziet die met een cijfer beginnen (de file area namen dus) dan is er niets gevonden. Als er wel een bestand gevonden wordt waar het trefwoord in de omschrijving voorkomt dan komt er een regel die met een letter begint. In die regel staat:

een voorbeeld:

C BAYDOC.ZIP  10/18/94 34k [21] Nederlandstalige documentatie Baycom

Als het scherm vol is met file area namen of gevonden files dan komt er onderaan het scherm te staan:

Meer (Ja, Nee, Verder, Aanduiden, Edit)

Hier kun je dan:

Als je op de A drukt, komt op het scherm de vraag:

Geef letters:

Hier moet je de letter indrukken die voor de gevonden bestandsnaam stond die je wilt hebben. Meerdere letters van meerdere bestanden mag ook. De letters mogen zelfs al van het scherm af geschoven zijn (in een vorig scherm gestaan hebben.)

Als je 1 of meer letters ingedrukt hebt komt er op het scherm

N bestanden aangeduid. druk enter om verder te gaan. 

Druk dan op enter. Hierdoor komt de meer (ja,nee,verder,aanduiden,edit) weer terug. Druk op enter of op J om door te zoeken, druk op N om te stoppen of gebruik een van de andere mogelijkheden.

De twee andere mogelijkheden zijn:

Nadat je klaar bent met het markeren van files kom je weer in het filemenu. Je kunt dan met de D van download de files naar je toe halen. Als je op D drukt komt de lijst met beschikbare bestands verzendings protocollen

Kies hier voor Z Zmodem.

Dan komt de lijst met aangeduide bestanden.

bestand #1: naam
bestand #2: naam
bestand # :

Je ziet dan dat er onderaan nog ruimte is om nog een extra bestandsnaam in te vullen. Dit hoeft niet. (Als je hier wel een bestandsnaam in vult, moet het er een zijn uit de file area die gekozen was op het moment dat je begon met zoeken.) Druk hier op enter om verder te gaan.

Het systeem begint dan de bestanden die je aangeduid hebt te zoeken op de diverse hard disks en CDROMs. Als de bestanden inderdaad gevonden worden (dat betekent dan dat de disk waar het op staat nog steeds werkt hi) dan komt de vraag:

Download J/n of s stop. 

De mogelijkheden zijn:

Als het laatste bestand geweest is dan komt de vraag

[Enter] - Start  [U] - Uitloggen na download  [A] - Afbreken

De mogelijkheden zijn:

Druk nu op download toets van je eigen communicatie programma. Meestal is dit de pgdn toets. Bij sommige programma's, als het Zmodem protocol gekozen is, merkt het programma vanzelf dat er wat komt en zet het zelf de download aan.

Als de bestanden succesvol zijn verzonden komt je terug in het file menu of de verbinding wordt verbroken, afhankelijk van wat je hebt gekozen.

6. Zoeken op basis van bestandsnaam

Dit gaat op dezelfde manier als bij het commando op zoeken van trefwoord. Je drukt in het files menu op de toets N voor zoeken op naam. Je vult dan de naam in, waarbij wildcards zijn toegestaan, bijvoorbeeld BAYCO*.* en vanaf dit punt gaat alles exact hetzelfde.

7. Uploaden van een file

Je kunt ook bestanden naar AIAboard toe sturen waarvan je denkt dat ze voor den volke interessant kunnen zijn. Het maakt niet uit in welke file area je staat als je dit gaat doen, uploads komen altijd in de zelfde area terecht, de upload area. Wat moet je doen:

Als het bestand binnen is dan controleert het BBS of er al een file van die naam aanwezig is. Zo niet dan vraagt het BBS om een omschrijving van de inhoud van het bestand. Toets het verhaal in en druk op enter aan het begin van een lege regel als je klaar bent. Je komt dan weer in het files menu.

In tegenstelling tot bij een packet BBS is er bij een telefoon BBS een verschil tussen het laden van een tekstboodschap en het laden van een file. Bij packet is alles tekst, als je een binair bestand wilt laden dan moet er eerst ge-zevenplusd worden enzovoort. Ik zie wel eens dat iemand probeert om een tekstbestand waarvan het de bedoeling is dat iedereen het als een file kan ophalen gaat proberen aan te bieden in de boodschappen afdeling (message section) van het BBS. Soms geeft men zelfs op aan het BBS dat men een tekst wil gaan intikken en start dan vervolgens Zmodem op. Dat heeft weinig resultaat, alleen de startvraag van het Zmodem protocol komt dan in de boodschap en verder niets. Laden van berichten met Zmodem kan niet bij AIAboard. Als je een file wilt laden in het BBS voor download door iedereen, dan moet je altijd in het bestandengebied (Files) gaan staan, en dan daar Upload doen. Dat is de enige manier waarop het op de hard disk zetten van een bestand altijd lukt.

8. Naar een andere file area gaan

Dit gaat als volgt:

9. Lijst van bestanden in de gekozen area

Druk op de F voor de file list. De bestandenlijst van de area waar je in staat komt langs. Per bestand zie je naam, datum, grootte en omschrijving van de inhoud. Voor elke naam staat een letter en onderaan staat weer

Meer ja,nee,verder,aanduiden,edit. 

Vanaf dit punt is de procedure exact gelijk aan wat er gebeurde bij het zoeken naar bestanden.

10. Download

Als je terwijl je in het files menu staat de D voor download meteen intoetst zonder eerst bij een K of N zoekprocedure of bij een F list files aktie een aantal bestanden gemarkeerd te hebben, dan komt er na de vraag om het protocol alleen de vraag bestand #1: Hier kunt je een bestand naam invoeren, maar dat mag dan alleen een bestand zijn wat voorkomt in de file area die je nu gekozen hebt!!! Niet een naam van een file in een andere area! Kom hier niet mee in de war.

Hoe het downloaden gaat heb ik al verteld bij het zoeken naar een bestand.

11. Zoeken naar nieuwe bestanden

Als je de opdracht & (boven de 7 op een standaard toetsenbord) drukt in het files menu dan start de new files search. Je kunt dan een datum opgeven of op enter drukken, dan gebruikt het BBS de datum van de vorige keer dat je gebeld hebt. Het BBS gaat dan zoeken of er bestanden op de hard disks staan die een datum hebben die nieuwer is dan de opgegeven datum. De procedure is verder het zelfde als bij het zoeken naar bestanden, alleen komen er veel minder areas langs want het systeem zoekt alleen in areas die op hard disks staan, niet op cdroms.

Besluit

Tot zover deze lezing. Voor vragen stuur een mailtje naar Kees Stravers pb0aia@iaehv.nl, vrzaob@dse.nl


Terug naar de VRZA Oost-Brabant home page